In dialoog wissel je elkaars ervaring, kennis, ideeën en beelden uit. Altijd in verbinding met de ander als gelijkwaardig partner. Door het openstaan voor de samenspraak kun je innerlijk gevormde overtuigingen bijstellen en ieders perspectief en mogelijkheden komen aan bod. Daarmee bereik je een optimale bundeling van krachten om samen te werken.

De dialoog geldt als de leidraad voor de relatie tussen professional en cliënt. In samenspraak kom je tot de beste beantwoording van de hulpvraag. Het is de remedie tegen bevoogding of het andere uiterste: nalatigheid.

De dialoog is ook de leidraad voor professional en manager. Beiden laten zich dan niet meevoeren door de schijnbare tegenstelling tussen het inhoudelijke en het organisatorische perspectief.

Waarom in dialoog in zorg en hulpverlening?

blocks_image