Voor wie is het boek?


Dit boek is een inspiratiebron en leidraad voor managers en professionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of de psychosociale hulpverlening. Inzicht in eigen handelen en houdingsaspecten staan centraal en oefeningen maken het direct in je werk toepasbaar.

Het boek geeft antwoorden op vragen als:
• Hoe kan ik mezelf ten beste inzetten in mijn functie?
• Hoe werk ik optimaal samen?
• Hoe geef ik als manager optimaal leiding aan professionals?
• Hoe kan ik als professional of manager het functioneren van de ander versterken?
• Welke organisatiecultuur en organisatiestructuur stimuleert de dialoog?